Ειδήσεις

07:30

USA: Initial Jobless Claims: 229 000

In the week ending 16.03.2018 the advance figure for seasonally adjusted initial claims is 229 000, it was expected to be 225 000 versus 226 000 previously.

07:00

UK: Bank of England Minutes - Asset Purchase Facility Vote: 0-0-9

During the meeting held on 22.03.2018 the members of Monetary Policy Committee (MPC) voted for rise-cut-hold the size of the asset purchases in the following way 0-0-9. During their last meeting they voted like this 0-0-9.

07:00

UK: Bank of England Minutes - Interest Rates Vote: 2-0-7

During the meeting held on 22.03.2018 the members of Monetary Policy Committee voted for rise-cut-hold the interest rate in the following way 2-0-7. During their last meeting they voted like this 0-0-9.

07:00

UK: Bank of England - Total Asset Purchase Facility: 435 B GBP

Actual: 435 B GBP
Survey: 435 B GBP
Prior: 435 B GBP

07:00

UK: Bank of England Interest Rate Decision: 0.50%

Actual: 0.50%
Survey: 0.50%
Prior: 0.50%

04:30

UK: Retail Sales y/y: 1.5%

February Retail Sales are 1.5% on a yearly base, it was expected to be 1.3% versus 1.6% previously.

04:30

UK: Retail Sales m/m: 0.8%

February Retail Sales are 0.8% on a monthly base, it was expected to be 0.4% versus 0.1% previously.

03:30

Germany: Advance Services PMI: 54.2

March Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index) is 54.2 points, it was expected to be 55.0 points versus 55.3 points previously.

03:30

Germany: Advance Manufacturing PMI: 58.4

March Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index) is 58.4 points, it was expected to be 59.8 points versus 60.6 points previously.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν συμβουλές για επενδύσεις, συστάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Trading 212 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που ενεργεί επί τη βάσει αυτών των πληροφοριών, ενεργεί αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση συναλλαγών CFD (Συμβάσεων επί Διαφοράς) ενέχει σημαντικό ρίσκο ζημίας.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία