Ανάλυση

Daily Analysis of DAX

During the trading hours yesterday, the DAX raised its value from 13234.7 to 13276.0 points. This morning the index is traded at 13270.0. According to the analysis of Trading212, if the German leading index breaks the resistance levels at 13321.3 - 13329.1 points, the aim will be reaching and testing the zone 13366.6 - 13370.5. If it is successful, the upward trend will continue to 13427.5 - 13435.3 points. If the DAX drops below the support levels at 13222.9 - 13215.1, it will try to find next support at 13158.1 - 13154.2. In case of breaking down, the downward trend will continue to 13116.7 - 13108.9 points.

Daily Analysis of Silver

During the trading hours yesterday, the Silver lowered its value from 16.98 USD to 16.93 USD. This morning it is trading at 17.02 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Silver breaks the resistance levels at 17.04 - 17.06 USD, the aim will be reaching and testing the zone 17.18 - 17.2 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 17.25 - 17.28 USD. If the precious metal drops below the support levels at 16.85 - 16.82 USD, it will try to find next support at 16.77 - 16.75 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 16.63 - 16.61 USD.

Daily Analysis of Crude Oil

During the trading hours yesterday, the March Crude Oil futures lowered their value from 63.4 - 64.25 USD to 64.00 USD per barrel. This morning they are trading at 63.65 USD. According to the analysis of Trading212, if Crude Oil futures break the resistance levels at 63.01 USD, the aim will be reaching and testing the zone 64.08 - 64.13 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 64.59 - 64.61 USD. If the Crude Oil futures drop below the support levels at 64.93 - 64.98 USD, they will try to find next support at 63.28 - 63.23 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 62.91 - 62.89 USD.

Daily Analysis of USD/CAD

During the trading hours yesterday, the US dollar lowered its value from 1.2434 CAD to 1.2415 CAD. This morning the currency pair is trading at 1.2425 CAD. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 1.2451 - 1.2463 CAD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2505 - 1.251 CAD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.2523 - 1.2535 CAD. If USD drops below the support levels at 1.239 - 1.2379 CAD, it will try to find next support at 1.2366 - 1.236 CAD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2318 - 1.2306 CAD.

Daily Analysis of AUD/USD

During the trading hours yesterday, the Australian dollar raised its value from 0.7968 USD to 0.7997 USD. This morning the currency pair is trading at 0.8010 USD. According to the analysis of Trading212, if Australian dollar breaks the resistance levels at 0.8022 - 0.803 USD, the aim will be reaching and testing the zone 0.8047 - 0.8051 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 0.8088 - 0.8095 USD. If Australian dollar drops below the support levels at 0.7964 - 0.7957 USD, it will try to find next support at 0.792 - 0.7916 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.7899 - 0.7891 USD.

Daily Analysis of USD/JPY

During the trading hours yesterday, the US dollar lowered its value from 111.28 JPY to 111.0930 JPY. This morning the currency pair is trading at 110.82 JPY. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 111.49 - 111.49 JPY, the aim will be reaching and testing the zone 111.88 - 111.88 JPY. If it is successful, the upward trend will continue to 112.28 - 112.29 JPY. If USD drops below the support levels at 110.69 - 110.69 JPY, it will try to find next support at 110.29 - 110.28 JPY. In case of breaking down, the downward trend will continue to 109.9 - 109.89 JPY.

Daily Analysis of GBP/USD

During the trading hours yesterday, the pound raised its value from 1.3828 USD to 1.3889 USD. This morning the currency pair is trading at 1.3893 USD. According to the analysis of Trading212, if GBP breaks the resistance levels at 1.3933 - 1.3943 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.3977 - 1.3982 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.4041 - 1.4051 USD. If GBP drops below the support levels at 1.3834 - 1.3824 USD, it will try to find next support at 1.3765 - 1.376 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.3726 - 1.3715 USD.

Daily Analysis of USD/CHF

During the trading hours yesterday, the US dollar lowered its value from 0.9653 CHF to 0.9586 CHF. This morning the currency pair is trading at 0.9667 CHF. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 0.9632 - 0.9644 CHF, the aim will be reaching and testing the zone 0.9696 - 0.9702 CHF. If it is successful, the upward trend will continue to 0.9725 - 0.9736 CHF. If USD drops below the support levels at 0.9551 - 0.9539 CHF, it will try to find next support at 0.9516 - 0.951 CHF. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.9458 - 0.9447 CHF.

Daily Analysis of USD/CHF

During the trading hours yesterday, the US dollar raised its value from 0.9653 CHF to 0.9586 CHF. This morning the currency pair is trading at 0.9667 CHF. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 0.9632 - 0.9644 CHF, the aim will be reaching and testing the zone 0.9696 - 0.9702 CHF. If it is successful, the upward trend will continue to 0.9725 - 0.9736 CHF. If USD drops below the support levels at 0.9551 - 0.9539 CHF, it will try to find next support at 0.9516 - 0.951 CHF. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.9458 - 0.9447 CHF.

Daily Analysis of EUR/USD

During the trading hours yesterday, the euro raised its value from 1.2184 USD to 1.2236 USD. This morning the currency pair is trading at 1.2252 USD. According to the analysis of Trading212, if euro breaks the resistance levels at 1.2279 - 1.2286 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2322 - 1.2325 USD. If it is successful, the trend will continue to 1.2379 - 1.2386 USD. If euro drops below the support levels at 1.2186 - 1.2179 USD, it will try to find next support at 1.2125 - 1.2122 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2086 - 1.2079 USD.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν συμβουλές για επενδύσεις, συστάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Trading 212 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που ενεργεί επί τη βάσει αυτών των πληροφοριών, ενεργεί αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση συναλλαγών CFD (Συμβάσεων επί Διαφοράς) ενέχει σημαντικό ρίσκο ζημίας.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία