Οικονομικό Ημερολόγιο

Ώρα
Νόμισμα
Χώρα
Αντίκτυπος
Γεγονότα
Περίοδος
Πραγματικό
Πρόβλεψη
Προηγούμενο
19:01
GBP
United Kingdom
Rightmove House Price Index m/m
January
 
-
-2.6%
19:01
GBP
United Kingdom
Rightmove House Price Index y/y
January
 
-
1.2%
19:01
Rightmove House Price Index m/m
United KingdomGBP
Περίοδος
January
Πραγματικό
 
Πρόβλεψη
-
Προηγούμενο
-2.6%
Rightmove House Price Index. The House Price Index represents a monthly sample of residential property asking prices. The index monitors changes in house prices both annually and monthly, providing a comprehensive view on the current state of the property market in England and Wales. Index is published by Rightmove.co.uk. This is the percentage change compared with the previous month.
19:01
Rightmove House Price Index y/y
United KingdomGBP
Περίοδος
January
Πραγματικό
 
Πρόβλεψη
-
Προηγούμενο
1.2%
Rightmove House Price Index. The House Price Index represents a monthly sample of residential property asking prices. The index monitors changes in house prices both annually and monthly, providing a comprehensive view on the current state of the property market in England and Wales. Index is published by Rightmove.co.uk. This is the percentage change compared with the corresponding period in the previous year.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν συμβουλές για επενδύσεις, συστάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Trading 212 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που ενεργεί επί τη βάσει αυτών των πληροφοριών, ενεργεί αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση συναλλαγών CFD (Συμβάσεων επί Διαφοράς) ενέχει σημαντικό ρίσκο ζημίας.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία