Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
01:00
EUR
Niemcy
Indeks cen hurtowych m/m
Wrzesień
 
-
0.3%
01:00
EUR
Niemcy
Indeks cen hurtowych r/r
Wrzesień
 
-
3.8%
01:00
CHF
Szwajcaria
Bilans handlowy
Wrzesień
 
-
2.134 mld CHF
02:30
SEK
Szwecja
Poziom bezrobocia
Wrzesień
 
-
6.1%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Indeks cen detalicznych m/m
Październik
 
-
-
03:30
GBP
Wielka Brytania
Indeks cen detalicznych r/r
Październik
 
-
-
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Tydzień do 12.10.2018
 
-
214 000
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Indeks kosztów zatrudnienia
III kw.
 
-
0.6%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Indeks FED Philadelphia
Październik
 
20.0
22.9
08:00
USD
Stany Zjednoczone
Bullard (FED) mówi
18.10.2018
 
-
-
09:30
USD
Stany Zjednoczone
Składowanie naturalnego paliwa
Tydzień do 12.10.2018
 
-
2956 mld metrów sześciennych
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) m/m
Wrzesień
 
-
0.5%
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
Wrzesień
 
-
1.3%
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności m/m
Wrzesień
 
-
0.3%
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności r/r
Wrzesień
 
-
0.9%
21:00
CNY
Chiny
Produkt krajowy brutto (PKB) y/y
III kw.
 
-
6.7%
21:00
CNY
Chiny
Sprzedaż detaliczna y/y
Wrzesień
 
-
9.0%
21:00
CNY
Chiny
Produkcja przemysłowa y/y
Wrzesień
 
-
6.1%
23:30
EUR
Holandia
Pewność konsumencka
Październik
 
-
19
23:30
EUR
Holandia
Wydatki konsumentów r/r
Sierpień
 
-
2.6%
01:00
Indeks cen hurtowych m/m
NiemcyEUR
Okres
Wrzesień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.3%
Indeks cen handlu w sprzedaży hurtowej mierzy – w reprezentatywnej skali – rozwój cen dóbr sprzedawanych przez hurtowników w Niemczech w zakresie, w którym taka sprzedaż określona jest jako hurtowa, takie jak kontrakty zawierane ze sprzedawcami, przetwórcami i innymi kupcami hurtowymi. Indeks łączy cenę rozwoju dóbr produkowanych w kraju i dla tych importowanych. Wyłączone są sprzedaże od producentów bezpośrednio do handlowców detalicznych lub konsumentów. Wartość odniesienia całego indeksu jest całością obrotów hurtu w roku bazowym, bez sprzedaży detalicznej i innej sprzedaży nie należącej do handlu hurtowego oraz bez wartości eksportowych. W tej sposób obroty pomiędzy biznesami hurtowymi są również pokrywane przez statystyki ceny. Ok. 1 030 raportujących jednostek (zwykle biznesy hurtowe) pytanych jest o ceny sprzedaży łącznie 406 wybranych rodzajów dóbr. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
01:00
Indeks cen hurtowych r/r
NiemcyEUR
Okres
Wrzesień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
3.8%
Indeks cen handlu w sprzedaży hurtowej mierzy – w reprezentatywnej skali – rozwój cen dóbr sprzedawanych przez hurtowników w Niemczech w zakresie, w którym taka sprzedaż określona jest jako hurtowa, takie jak kontrakty zawierane ze sprzedawcami, przetwórcami i innymi kupcami hurtowymi. Indeks łączy cenę rozwoju dóbr produkowanych w kraju i dla tych importowanych. Wyłączone są sprzedaże od producentów bezpośrednio do handlowców detalicznych lub konsumentów. Wartość odniesienia całego indeksu jest całością obrotów hurtu w roku bazowym, bez sprzedaży detalicznej i innej sprzedaży nie należącej do handlu hurtowego oraz bez wartości eksportowych. W tej sposób obroty pomiędzy biznesami hurtowymi są również pokrywane przez statystyki ceny. Ok. 1 030 raportujących jednostek (zwykle biznesy hurtowe) pytanych jest o ceny sprzedaży łącznie 406 wybranych rodzajów dóbr. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
01:00
Bilans handlowy
SzwajcariaCHF
Okres
Wrzesień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
2.134 mld CHF
Mierzy różnicę pomiędzy danymi importów i eksportów w bilionach CHF. Importy dóbr mierzą dobra wartość dóbr, które wkraczają na terytorium kraju bez znaczenia jaka jest ich teren docelowy. Eksporty dóbr mierzą wartość dóbr, które opuszczają teren kraju, bez znaczenia czy zostały przetworzone w kraju czy też nie.
02:30
Poziom bezrobocia
SzwecjaSEK
Okres
Wrzesień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
6.1%
Do i włącznie z marcem 2005 roku, dane odnoszą się do wszystkich osób w wieku pracującym, które podczas tygodnia referencyjnego nie były zatrudniona, ale chcą i mogą pracować oraz szukały pracy (lub szukałyby pracy gdyby nie było to chwilowo wzbronione dla nich) podczas ostatnich czterech tygodni. Zawierał również wszystkie osoby chcące rozpocząć pracę w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Dane z 1976 zawierały studentów, którzy spełniali warunki ILO. Od października 2007 roku kryteria badania bezrobocia szwedzkiej Siły Roboczej zawiera także studentów, którzy szukają pracy. Całkowita siła robocza równa się zatrudnionym plus bezrobotnym definiowanym w badaniu siły roboczej.
03:30
Indeks cen detalicznych m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Październik
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Indeks Cen Detalicznych (RPI) jest najbardziej znanym miernikiem inflacji Wielkiej Brytanii do celów krajowych. Jest zwykle używany w prywatnych umowach w celu podwyższenia opłat na utrzymanie i wynajem mieszkań. Mierzy średnią zmianę z miesiąca na miesiąc w cenach dóbr i usług kupowanych przez większość gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Wzór na podstawie którego bazuje się indeks jest w każdym roku zmieniany, głównie poprzez użycie informacji z badań dot. wydatków na żywność. Indeks jest ustalany poprzez użycie dużej i reprezentatywnej selekcji ok. 650 osobnych dóbr i usług, dla których zmiany cen są regularnie mierzone w ok. 150 147 strefach całej Wielkiej Brytanii. Używa się ok. 120 000 osobnych kwot aby stworzyć indeks, który publikuje się każdego miesiąca.
03:30
Indeks cen detalicznych r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Październik
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Indeks Cen Detalicznych (RPI) jest najbardziej znanym miernikiem inflacji Wielkiej Brytanii do celów krajowych. Jest zwykle używany w prywatnych umowach w celu podwyższenia opłat na utrzymanie i wynajem mieszkań. Mierzy średnią zmianę z miesiąca na miesiąc w cenach dóbr i usług kupowanych przez większość gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Wzór na podstawie którego bazuje się indeks jest w każdym roku zmieniany, głównie poprzez użycie informacji z badań dot. wydatków na żywność. Indeks jest ustalany poprzez użycie dużej i reprezentatywnej selekcji ok. 650 osobnych dóbr i usług, dla których zmiany cen są regularnie mierzone w ok. 150 147 strefach całej Wielkiej Brytanii. Używa się ok. 120,000 osobnych kwot aby stworzyć indeks, który publikuje się każdego miesiąca.
07:30
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 12.10.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
214 000
Wstępne Roszczenia Bezrobotnych to raport wydawany przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych w zakresie cotygodniowym. „Wstępne roszczenie” oznacza jakąkolwiek informację o wypełnieniu przez bezrobotnego prośby mającej na celu uzyskania prawa do i kwalifikacji do odszkodowania lub powtórzenia lub kolejnego okresu w związku z bezrobociem z rokiem na zasiłku lub okresem kwalifikacji. Raport ten wykazuje jak dużo roszczeń zostało zarejestrowanych w poprzednim tygodniu. Jest to dobrą oceną amerykańskiego rynku pracy.
07:30
Indeks kosztów zatrudnienia
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
III kw.
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.6%
Indeks kosztów zatrudnienia (ECI) jest miarą zmian w kosztach pracy, bez wpływu grafików pracy w zawodach i przemysłach. Serie kompensaty zawierają zmiany w płacach tygodniowych i miesięcznych i koszty pracodawcy dla dodatków pracowniczych. Serie płac tygodniowych i miesięcznych oraz serie kosztów dodatków dostarczają zmian dla dwóch składników kompensacji. Płace tygodniowe i miesięczne definiuje się jako godzinowe poziomy płac lub, dla pracowników nie opłacanych w stosunku godzinowym, zarobki podzielone na odpowiednią ilość godzin. Poziomy płac tygodniowych i miesięcznych są całkowitymi zarobkami przed potrąceniami płacowymi, z wyłączeniem dodatkowych płac za nadgodziny, pracę w weekendy i w święta, różnicę zmian oraz dodatki nie związane z produkcją. Bonusy związane z produkcją, zarobki motywacyjne, prowizje i koszty dostosowania się do życia są zawarte w poziomach tygodniowych i miesięcznych. ECI dostarcza dane dla gospodarki cywilnej, które zawierają całkowitą gospodarkę poza rolnictwem z wyłączeniem gospodarstw domowych, oraz sektora publicznego z wyłączeniem rządu generalnego. Serie przemysłu prywatnego i serie stanowe oraz rządów lokalnych dostarczają dane dla obu tych sektorów rozdzielnie.
07:30
Indeks FED Philadelphia
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Październik
Obecnie
 
Prognoza
20.0
Poprzednio
22.9
Perspektywy biznesowe to miesięczne badanie przetwórców w Trzecim Rejonie Rezerw Federalnych. Uczestnicy wskazują kierunek zmian w ogólnej aktywności biznesowej i w różnych wymiarach aktywności w ich zakładach przemysłowych: zatrudnieniu, godzinach pracy, nowych i niewypełnionych zamówieniach, dostawach, inwentarzach, czasach dostawy, cenach płaconych i cenach otrzymywanych. Badanie przeprowadzane było w każdym miesiącu począwszy od Maja 1968 roku. Wyniki są obliczane jako różnica pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi wynikami, zero traktuje się jako średnik.
08:00
Bullard (FED) mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
18.10.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
09:30
Składowanie naturalnego paliwa
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 12.10.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
2956 mld metrów sześciennych
Raport ten obejmuje amerykańskie inwentarze gazu ziemnego przechowywanego w podziemnych magazynach. Tygodniowe zapasy są zwykle wielkościami gazu roboczego na datę raportu. Zmiany w zgłaszanych poziomach zapasów odzwierciedlają wszystkie wydarzenia wpływające na gaz roboczy w magazynie, włącznie z wtryskiwaniem, usuwaniem i reklasyfikacje pomiędzy bazowym i roboczym gazem. Oceny są publikowane w czwartki o 15:30 GMT.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) m/m
JaponiaJPY
Okres
Wrzesień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.5%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
JaponiaJPY
Okres
Wrzesień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1.3%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim miesiącu.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności m/m
JaponiaJPY
Okres
Wrzesień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.3%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności r/r
JaponiaJPY
Okres
Wrzesień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.9%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
21:00
Produkt krajowy brutto (PKB) y/y
ChinyCNY
Okres
III kw.
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
6.7%
Gross Domestic Product (GDP).
21:00
Sprzedaż detaliczna y/y
ChinyCNY
Okres
Wrzesień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
9.0%
Retail Sales.
21:00
Produkcja przemysłowa y/y
ChinyCNY
Okres
Wrzesień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
6.1%
Industrial Production.
23:30
Pewność konsumencka
HolandiaEUR
Okres
Październik
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
19
Statystyki prowadzone przez Holandię pokazują miesięczną pewność konsumencką w przeprowadzonym badaniu, w którym pyta się konsumentów co sądzą o sytuacji ekonomicznej ogólnie i jak określają swoją własną sytuację finansową,. Pewność konsumencka wyliczana jest na bazie tego sondażu, jest wskaźnikiem krótkoterminowego rozwoju konsumpcji gospodarstw domowych.
23:30
Wydatki konsumentów r/r
HolandiaEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
2.6%
Wydatki pokazane są na bazie danych z badania budżetowego. Wydatki na dobra i usługi są podzielone na kategorie według funkcji, np. dobra i usługi, które zapewniają główne potrzeby są pogrupowane razem. Różne typy gospodarstw domowych są ustalane na bazie charakterystyki metod wydatkowania: poziom i źródło dochodu, wielkość gospodarstwa domowego oraz jego kompozycja, wiek głównego zarabiającego, własność mieszkania. Badanie budżetowe dostarcza również danych dot. dystrybucji zakupów poprzez kanał dystrybucji, nazywany również „rodzajem sklepu”.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Nie posiadasz jeszcze konta?

Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.