Wiadomości

07:30

USA: Pozwolenia budowlane: 1.301 mln

W maju pozwolenia budowlane wynoszą 1.301 mln, oczekiwano 1.350 mln w porównaniu z 1.364 mln poprzednio.

02:30

Szwecja: Poziom bezrobocia: 6.5%

W maju poziom bezrobocia wynosi 6.5%, przewidywano 6.5% w porównaniu do 6.8% poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Nie posiadasz jeszcze konta?

Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.

Czatuj z nami
Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.
Ostrzeżenie o ryzyku
Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.