Wiadomości

07:30

USA: Wstępne roszczenia bezrobotnych: 229 000

Wstępne roszczenia bezrobotnych w tygodniu zakończonym 16.03.2018 wynoszą 229 000, oczekiwano 225 000 w porównaniu z 226 000 poprzednio.

07:00

Wielka Brytania: Sprawozdanie z głosowania w sprawie poziomu skupu aktywów BoE: 0-0-9

Na spotkaniu przeprowadzonym 22.03.2018 członkowie Komitetu Polityki Monetarnej zagłosowali za wzrostem-obniżeniem-utrzymaniem poziomu luzowania ilościowego na następującym poziomie 0-0-9. Na ich ostatnim spotkaniu, zagłosowano następująco: 0-0-9.

07:00

Wielka Brytania: Protokoły Banku Anglii: 2-0-7

Na spotkaniu przeprowadzonym 22.03.2018 członkowie Komitetu Polityki Monetarnej zagłosowali za wzrostem-obniżeniem-utrzymaniem stopy procentowej na następującym poziomie 2-0-7. Na ich ostatnim spotkaniu, zagłosowano następująco: 0-0-9.

07:00

Wielka Brytania: Bank of England - Całkowity program skupu majątku: 435 mld GBP

Bieżący: 435 mld GBP
Badanie: 435 mld GBP
Poprzedni: 435 mld GBP

07:00

Wielka Brytania: Decyzja Banku Anglii ws. stóp procentowych: 0.50%

Bieżąca: 0.50%
Badanie: 0.50%
Poprzednia: 0.50%

04:30

Wielka Brytania: Sprzedaż detaliczna r/r: 1.5%

W lutym sprzedaż detaliczna wynosi 1.5% w stosunku rocznym, oczekiwano 1.3% w porównaniu z 1.6% poprzednio.

04:30

Wielka Brytania: Sprzedaż detaliczna m/m: 0.8%

W lutym sprzedaż detaliczna wynosi 0.8% w stosunku miesięcznym, oczekiwano 0.4% w porównaniu z 0.1% poprzednio.

03:30

Niemcy: Wstępny PMI usług: 54.2

W marcu wstępne usługi PMI (Indeks Managerów ds. Zakupów) wynoszą 54.2 pkt, oczekiwano 55.0 pkt w porównaniu z 55.3 pkt poprzednio

03:30

Niemcy: Wstępny PMI przetwórstwa: 58.4

W marcu wstępne przetwórstwo PMI (Indeks Managerów ds. Zakupów) wynosi 58.4 pkt, oczekiwano 59.8 pkt w porównaniu z 60.6 pkt poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Kontrakty CFD to produkty z wykorzystaniem dźwigni finansowej, które mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora i mogą doprowadzić do utraty zainwestowanego kapitału, należy więc w pełni rozumieć związane z tym ryzyko. Dowiedz się więcej.

Trading 212 jest nazwą handlową należącą do Trading 212 UK Ltd., Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) i Trading 212 Ltd.

Trading 212 UK Ltd. jest zarejestrowana w Anglii i Walii (nr rejestracyjny 8590005). Trading 212 UK Ltd. jest upoważniona i regulowana przez Financial Conduct Authority (nr rejestracyjny 609146).

Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) jest zarejestrowana na Cyprze (nr rejestracyjny 343308). Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) jest upoważniona i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission (nr licencji 290/16).

Trading 212 Ltd. jest zarejestrowana w Bułgarii (nr rejestracyjny 201659500). Trading 212 Ltd. jest upoważniona i regulowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (nr rejestracyjny RG-03-0237).

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są skierowane do mieszkańców Stanów Zjednoczonych i nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub używania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w których ich rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem lub obowiązującymi tam przepisami.

Ostrzeżenie o ryzyku
Czatuj z nami