Back to top

Uslovi i provizije

TRGOVANJE VALUTAMA
Otvaranje računa:
Minimalni iznos depozita je 100 EUR ili 150 USD
Zahtevani zalog kod otvorene pozicije:
Za vaše otvorene pozicije kod Trading 212, potreban zalog varira u zavisnosti od instrumenta trgovanja
Za sve poslove sa valutama:
Nema naknada, ni provizija
Provizija za konverziju valute:
0.5%
Ostavljanje otvorene pozicije za sledeći dan:
Za vašu otvorenu poziciju Trading 212 vrši dnevne uplate sa kamatom na vaš kreditni ili debitni račun SVOP
Uplaćivanje sredstava:
U zavisnosti od načina plaćanja i valute vašeg računa, naplaćuje se provizija od 0,7% do 3,5%
Isplaćivanje sredstava:
Nema provizija (osim za bankovne transfere)
Trgovanje CFD-om – Akcije* i indeksi
Otvaranje računa:
Minimalni iznos depozita je 100 GBP, 100 EUR ili 150 USD
Zahtevani zalog kod otvorene pozicije:
Za vaše otvorene pozicije kod Trading 212, potreban zalog varira u zavisnosti od instrumenta trgovanja
PROVIZIJA ZA TRGOVANJE INDEKSIMA:

nema provizije

Provizija za konverziju valute:
0.5%
PROVIZIJA ZA TRGOVANJE AKCIJAMA:
 • CHF2.2
 • EUR2
 • USD2.2
 • CAD3
 • BGN3.9
 • NOK20
 • RON9
 • PLN9
 • GBP1.5
 • CZK55
 • SEK20
 • TRY7
 • RUB150
Ostavljanje otvorene pozicije za naredni dan:
Za vašu otvorenu poziciju Trading 212 vrši dnevne uplate sa kamatom na vaš kreditni ili debitni račun SVOP
Uplaćivanje sredstava:
U zavisnosti od načina plaćanja i valute vašeg računa, naplaćuje se provizija od 0,7% do 3,5%
Isplaćivanje sredstava:
Nema provizija (osim za bankovne transfere)

* Možete da investirate do 30% svojih sredstava u akcije jednog preduzeća, ali ta investicija ne bi trebalo da prekorači sredstva koja su vam na raspolaganju.

TRGOVANJE CFD-IMA – ROBA
Zahtevani zalog kod otvorene pozicije:
Za vaše otvorene pozicije kod Trading 212, potreban zalog varira u zavisnosti od instrumenta trgovanja
Troškovi provizije:
Nema troškova provizije
Provizija za konverziju valute:
0.5%
Radno vreme:
Od ponedeljka do petka, početak u 0:00 posle podne, završetak u 23:15 posle podne (sledeći dan)
Period trgovanja:
Postoje tačni datumi početka i završetka trgovine terminskim ugovorima ili fjučersima. Ovi datumi su određeni na internet stranici odgovarajućeg tržišta za terminske ugovore.
Isticanje terminskih ugovora:
Svaki terminski ugovor ima datum isteka. Datum isteka je deo naziva fjučersa, na primer, Nafta-20maj11. Na dan isteka sve otvorene pozicije automatski zatvara platforma. Klijenti mogu da otvore poziciju u sledećem terminskom ugovoru, na primer, Nafta-20jun11.
Ostavljanje otvorene pozicije za sledeći dan:
Kamatni SVOP se izračunava na osnovu pozicije (duga ili kratka).
Uplaćivanje sredstava:
U zavisnosti od načina plaćanja i valute vašeg računa, naplaćuje se provizija od 0,7% do 3,5%
Isplaćivanje sredstava:
Nema provizija (osim za bankovne transfere)
Upozorenje o riziku
Ćaskaj sa nama