Vesti

04:30

UK: Consumer Price Index (CPI) y/y: 3.0%

December CPI (Consumer Price Index) is 3.0% on a yearly base, it was expected to be 3.0% versus 3.1% previously.

04:30

UK: Consumer Price Index (CPI) m/m: 0.4%

December CPI (Consumer Price Index) is 0.4% on a monthly base, it was expected to be 0.4% versus 0.3% previously.

02:00

Finland: Gross Domestic Product y/y: 3.5%

November GDP (Gross Domestic Product) is 3.5% on a yearly base, it was 2.6% previously.

Ove informacije ne predstavljaju savete za ulaganje, preporuke ili podsticaje za kupovinu ili prodaju finansijskih instrumenata. Trading 212 ne prihvata odgovornost ni za kakvu upotrebu datih informacija i ni za kakve posledice koje mogu proisteći iz nje. Ne daje se nikakva izričita garancija u pogledu tačnosti ili potpunosti tih informacija. Stoga, svaka osoba koja postupa prema njima, čini to u potpunosti na sopstveni rizik. Imajte u vidu da trgovanje CFD-ima podrazumeva znatan rizik od gubitka.

Upozorenje o riziku
Ćaskaj sa nama